Політика конфіденційності

Сторони зобов’язуються забезпечити конфіденційність інформації, яка стала відомою у зв’язку з виконанням умов договору і не допускати її розголошення.

За взаємною згодою сторін в рамках договору конфіденційною визнається інформація, яка стосується сторони, змісту Договору, ходу його виконання і отриманих результатів, за виключенням відомостей, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 року «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» не можуть становити комерційної таємниці. Інформація не вважатиметься конфіденційною, і сторона, яка отримала таку інформацію не матиме жодних зобов’язань встановлених в цій статті договору по відношенню до такої інформації, якщо така інформація відповідає одному з критеріїв:
стала відомою третім особам в результаті умислу, халатності або необачності другої сторони;

Будь-яка шкода, яка спричинена порушенням конфіденційності, визначається та відшкодовується у відповідності до чинного законодавства України.